Villkor

 Tack för att du beställt av oss! Vi skickar din beställning så snart vi fått betalt.

Sekretsspolicy

Vi värnar om din integritet. Dina kunduppgifter skyddas av GDPR. Vi lämnar varken ut eller säljer vidare dina uppgifter till någon annan än de myndigheter som kräver det av oss samt för att sköta vår skyldighet att göra en korrekt bokföring. Om du tackar ja till nyhetsbrev så
gäller samma sak där.